1. محمد محمدی
  2. قانون جو
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. شنبه, 29 تیر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
با عنايت به تأكيد ارگانهاي نظارتي مبني بر درج و اعلام مبلغ برآورد شده معامله در فراخوان مناقصه وصراحت قانون ، وفق جزء 5 بند الف ماده 13 قانون، مبني بر درج مبلغ برآورشده معامله و مباني آن درصورتي كه تعيـين آن ميسر يا به مصلحت نباشد ، تكليف مناقصه گزار چيست
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
در امورپیمانکاری: اگر برآورد نباشد، اصولا حدنصاب مشخص نمیشود و همچنین مطابق ماده6 آیین نامه مستند سازی برآورد جزء مستندات پیش از فراخوان است. از طرفی اگر برآوردی نباشد، موضوع مناقصه نامشخص محسوب میشود. و عملاً رقابت بی معنی است.
در امور مشاور: در بعضی از روشهای تعیین مشاور با توجه به شرح خدمات، مشاوران قیمت اولیه خود را ارایه می دهند لذا میتوان در انتخاب مشاور چون رقابت بیشتر بر کیفیت است نه قیمت (کارفرما) بدون برآورد اولیه ، رقابت ایجاد کند.
رئوفیان- برنامه و بودجه همدان
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
تکلیف رعایت قانون در مناقصات است،یعنی اعلام برآورد در اسناد مناقصه(طبق جزء 5 بند الف ماده 13 قانون) ولی تعیین مبانی تهیه برآورد مطابق شرایط عنوان شده در بند یاد شده است،اما برآورد در امور خرید خدمات مشاور بعلت عدم الزام به برگزاری مناقصه بودن فرایند است،لذا مطابق شرایط و نحوه ارجاع کار ذکر و عدم ذکرش در اسناد میتواند متفاوت باشد
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)