کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. bh
  2. قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره
  3. یکشنبه, 06 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
در مناقصه خريد خدمات مشاور (فاز يك و دو ) به روش QCBS ، كارفرما در جلسه بازگشائي پاكات ، قيمت عادله و دامنه قيمت قابل قبول را اعلام نمود. پس از گشايش پاكات صرفا يك پيشنهاد در محدوه دامنه مجاز بود و ساير قيمتها پايينتر و يا بالاتر بوده است. تكليف قانوني كارفرما در عقد قرارداد با برنده و يا تجديد مناقصه چيست؟
پاسخ پذیرفته شده
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به استناد تبصره 6 ذيل بند ب ماده 22 آيين نامه خريد خدمات مشاوره و بند ب پيوست بخشنامه شماره 100/49834 مورخ 89/7/3 با موضوع " حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب" در صورتي كه قبل از محاسبه قيمت تراز شده، قيمتهاي نا متناسب از فرايند ارزيابي مالي حذف شوند و فقط يك قيمت پيشنهادي در دامنه قيمتهاي متناسب باقي ماند، در اين صورت بدون نياز به محاسبه قيمت تراز شده طبق بند ب ماده 22 آيين نامه، بر اساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور اقدام مي شود.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره برای مرحله ارزیابی مالی باقی بماند، رابطه بند (ب) ماده 22 آیین نامه خرید خدمات مساورکه می‌گوید مشاوری که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد به عنوان مشاور منتخب برگزیده می شود ملاک نیست و قیمت پروژه با ملاحظه روش رد قیمت های نامتناسب و براساس مذاکره و توافق کارفرما با مشاور تعیین می گردد.البته لازم به یادآوری است که هیئت انتخاب مشاور باید پیشنهادهای دارای قیمت های نامتناسب را از فرآیند ارزیابی مالی براساس روشی که کارفرما در اسناد درخواست پیشنهاد درج کرده است، حذف نمایند.
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

با سلام و احترام در هر قراردادی زمان یکی از دو نقش "شرط ضمن عقد" و یا "قید" را ...
درود و احترام ، در علم حقوق گاهی اصل بر وجود است و می توان عدم را شرط نمود و گاهی هم اصل بر عدم است...
در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، امکان دریافت جریمه بیش از میزان تضامین وجود دارد....
باسلام و احترام پیشنهاد قیمت مردود و مناقصه گزار می بایست تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به مناق...
باسلام و درود مشکل قانونی ندارد. عنوان طرح می شود طرح غیر عمرانی و در خصوص بیمه، ضوابط حاکم بر طرح...
سلام در ارزیابی فنی بازرگانی پیمانکاران، مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین نامه مستندسازی مناقصات ((حداقل ...
به نظر تکلیف مناقصه محدود مشخص است و در خصوص مناقصه عمومی قانون ساکت است...
سلام عرض ادب، در خصوص فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه، اگر واریز کننده شخصیت حقوقی شرکت نباشد و یکی ...
سلام در صورت ایجاد موقعیت تعارض منافع، بر اساس بخشنامه مدیریت تعارض منافع، ممنوع است....
سلام خیر - مطابق بند (ب) ماده 5 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی امکان پذیر نیست....
اگر مناقصه با پيشنهاد قيمت همراه باشد با صدور حكم انحصار مطابق با بند ط ماده ۲ توسط کمیسیون مناقصه ض...
با سلام مطابق با آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال 1394 چنانچه كالا يا ماشين آلات آماده ...
با سلام و احترام قطعات کمپرسور X که سازندگان مشابه دارند و ساخت داخل است واگر حدود 50قلم از قطعات ...
سلام در صورت تحقق شرایط انحصار در مناقصه، منعی ندارد....
چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره...