تضمین بالاترین مقام برای زیر مجموعه شرکت دولتی امکان پذیر میباشد؟

برآورد بالا جهت شرکت در مناقصه

آيا شركت ايران خودرو مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، قانون مناقصه و مزايده ها و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مي شود؟ باتشكر

تکلیف قانونی

رفتار بانک بعد از چندین با ر مزایده ملک که هیچ گونه مشتری ندارد چگونه است؟

سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ بار مزایده یا مناقصه شود ، امکان ترک تشریفات دارد پس از ان؟؟

یک مناقصه را چند بار می توان تجدید كرد؟

مشاهده یک اشکال جزیی در اسناد در روز بازگشایی پاکات الف، ب و ج

حد نصاب

امکان اخذ وثیقه ملکی یا سفته به عنوان تضمین از اشخاص حقوقی خارجی

آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ستاد ، غیرقانونی و ناقض قوانین تجارت و رقابت تجاری داخل کشور نیست؟

عدم امکان درج نیاز در سامانه ستاد ایران

درصد پیش پرداخت قراردادهای خرید و نصب

آیا راهکاری وجود دارد در قراردادهایی که ماهیت خرید دارن بتوان پیش پرداخت بیشتری به پیمانکار داد؟

باسلام چرا نسخه الکترونیکی « ویژه قوانین و مقررات معاملاتی صنعت نفت» قابل روئیت نیست

تعداد شرکت کنندگان مزایده اجاره

نصاب شرکت کنندگان مزایده و نحوه واگذاری سه ساله

حد نصاب مناقصه گران

دلیل برگزاری مناقصه دو مرحله ای

نصاب متقاضیان در ارزیابی ساده

ضرر و زیان موضوع تبصره 80

حق امضا کارمند رسمی دولت با سهام 3 درصدی در شرکتاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است