ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 ماه قبل
-

شرکت کارمند در مزایده خانه سازمانی

حدود 3 ماه قبل

بالاترین مقام مالی دستگاه

حدود 3 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
-
حدود 7 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
نمایش 20 از 118 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 هفته قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

انتخاب مشاور با مبلغ نصاب بزرگ

حدود 6 ماه قبل

استفاده از نشریه 3418

حدود 9 ماه قبل
-
حدود 9 ماه قبل

انحصار در خدمات مشاوره

حدود 10 ماه قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

تمدید قرارداد مشاور جرم است؟

حدود 1 سال قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 1 سال قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 23 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل

تضمین نامه مکتوب بالاترین مقام دستگاه دولتی

حدود 3 ماه قبل

قراردادهای اجاره در حقوق عمومی و تضامین آن

حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 45 این پست
  • صفحه :
  • 1