ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

اشتباه در محل تامین اعتبار

حدود 2 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
-

شرکت های مستلزم ذکر نام

حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل

ضمانت نامه به نام اشخاص حقیقی در مناقصه

حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

مسئولیت ارزیابی کیفی

حدود 2 ماه قبل
-

بازرسی شرکت ها

حدود 5 ماه قبل
حدود 8 ماه قبل

تمدید پرداخت وجود دارد

حدود 8 ماه قبل
-
نمایش 20 از 173 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 2 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
حدود 1 سال قبل

تبدیل قرارداد

حدود 1 سال قبل
-

تمدید قرارداد نظارت کارگاهی

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل

انتخاب مشاور با مبلغ نصاب بزرگ

حدود 2 سال قبل

استفاده از نشریه 3418

حدود 3 سال قبل
-
نمایش 20 از 35 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تمدید قرارداد خرید کالا

حدود 3 روز قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 10 ماه قبل
حدود 11 ماه قبل

دستورالعمل قرارداد متمم ؟

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
-

تعدیل حق الزحمه خدمات مشاور

حدود 1 سال قبل
-

تمدید قرارداد

حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 63 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 هفته قبل

تخفیف گرفتن

حدود 2 ماه قبل

فرم 7 توان مالی

حدود 3 ماه قبل

تمدید مدت پیمان بابت ۲۵ درصد

حدود 4 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
-

مناقصه با یک مناقصه گر

حدود 2 سال قبل
نمایش 20 از 21 این پست
  • صفحه :
  • 1