ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 هفته قبل

انحصار در ارزیابی کیفی

حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
-

اعضای کمسیون مزایده

حدود 6 ماه قبل
نمایش 20 از 137 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 10 ماه قبل
حدود 11 ماه قبل

انتخاب مشاور با مبلغ نصاب بزرگ

حدود 1 سال قبل

استفاده از نشریه 3418

حدود 1 سال قبل
-
حدود 1 سال قبل

انحصار در خدمات مشاوره

حدود 1 سال قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

تمدید قرارداد مشاور جرم است؟

حدود 1 سال قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 2 سال قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
نمایش 20 از 25 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 4 ماه قبل

شماره حساب شرکت های حقیقی

حدود 5 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

تضمین نامه مکتوب بالاترین مقام دستگاه دولتی

حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 51 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

مناقصه با یک مناقصه گر

حدود 4 ماه قبل
حدود 2 سال قبل
نمایش 13 از 13 این پست
  • صفحه :
  • 1