ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
1 روز قبل
حدود 1 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
نمایش 20 از 101 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

استفاده از نشریه 3418

حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل

انحصار در خدمات مشاوره

حدود 2 ماه قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 4 ماه قبل
حدود 4 ماه قبل

تمدید قرارداد مشاور جرم است؟

حدود 4 ماه قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 6 ماه قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 7 ماه قبل
حدود 7 ماه قبل
حدود 8 ماه قبل
حدود 8 ماه قبل

خدمات مشاوره ای مرحله سوم

حدود 8 ماه قبل
-
نمایش 17 از 17 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

قراردادهای اجاره در حقوق عمومی و تضامین آن

حدود 4 ماه قبل

اخراج نفرات کلیدی پیمانکار

حدود 5 ماه قبل
حدود 5 ماه قبل
-
حدود 6 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل

تمدید قراردادهای بخش عمومی

حدود 6 ماه قبل
نمایش 20 از 38 این پست
  • صفحه :
  • 1