ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 8 ماه قبل
حدود 9 ماه قبل
حدود 10 ماه قبل
حدود 11 ماه قبل
حدود 1 سال قبل

امکان تغییر نوع مناقصه

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
نمایش 20 از 195 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 هفته قبل
-

خدمات مشاوره با شخص حقیقی

حدود 2 ماه قبل
-
حدود 1 سال قبل

گروه مشارکت مشاوره

حدود 1 سال قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 2 سال قبل

تبدیل قرارداد

حدود 2 سال قبل
-

تمدید قرارداد نظارت کارگاهی

حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 3 سال قبل
نمایش 20 از 41 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 ماه قبل
-

تکلیف قانونی

حدود 8 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

تمدید قرارداد خرید کالا

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل

دستورالعمل قرارداد متمم ؟

حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
-

تعدیل حق الزحمه خدمات مشاور

حدود 2 سال قبل
-
نمایش 20 از 69 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

حد نصاب مناقصه گران

حدود 11 ماه قبل
-
حدود 1 سال قبل

تخفیف گرفتن

حدود 1 سال قبل

فرم 7 توان مالی

حدود 1 سال قبل

تمدید مدت پیمان بابت ۲۵ درصد

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 2 سال قبل
-

مناقصه با یک مناقصه گر

حدود 3 سال قبل
نمایش 20 از 24 این پست
  • صفحه :
  • 1