ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
11 ساعت قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

امکان تغییر نوع مناقصه

حدود 2 ماه قبل
حدود 3 ماه قبل
حدود 4 ماه قبل

برآورد قیمت کالا

حدود 4 ماه قبل
نمایش 20 از 190 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 3 ماه قبل

گروه مشارکت مشاوره

حدود 4 ماه قبل

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 9 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

تبدیل قرارداد

حدود 1 سال قبل
-

تمدید قرارداد نظارت کارگاهی

حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 2 سال قبل
حدود 3 سال قبل
نمایش 20 از 39 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 ماه قبل
حدود 5 ماه قبل

تمدید قرارداد خرید کالا

حدود 6 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل

دستورالعمل قرارداد متمم ؟

حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
-

تعدیل حق الزحمه خدمات مشاور

حدود 1 سال قبل
-

تمدید قرارداد

حدود 2 سال قبل
نمایش 20 از 67 این پست
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

حد نصاب مناقصه گران

حدود 1 ماه قبل
-
حدود 6 ماه قبل

تخفیف گرفتن

حدود 8 ماه قبل

فرم 7 توان مالی

حدود 9 ماه قبل

تمدید مدت پیمان بابت ۲۵ درصد

حدود 10 ماه قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 1 سال قبل
حدود 2 سال قبل
-

مناقصه با یک مناقصه گر

حدود 2 سال قبل
نمایش 20 از 24 این پست
  • صفحه :
  • 1