انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه 

کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

مسئولیت تهیه معیارهای ارزیابی کیفی

اشتباه در نوشتن شرح آیتم و قیمت در برآورد و اسناد مناقصه

درصد مقدار خرید کالا در قرارداد اجرایی

تمدید قرارداد

اگر در اسناد مزایده اجاره حد نصاب تعداد شرکت کنندگان مشخص نشده باشد ، با یک نفر شرکت کننده میتوان برنده را اعلام کرد ؟

ماده 19 ایین نامه ارزیابی کیفی

تمدید قرارداد نظارت کارگاهی

تغییر برآورد پس از گشایش پاکات مالی

با سلام و تشکر.آیا تایید برآورد اولیه و تایید برآورد بهنگام جز وظیفه کمیته فنی و بازرگانی است؟

تغییرات در اسناد بعد از برگزاری مناقصه و اعلام پیمانکار برنده

آیا دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خارج هستند؟

اشتباه در ارجاع پیمان (۳۲ درصد) بعد از مناقصه قبل از انعقاد قرارداد

حداقل در لیست کوتاه خرید خدمات مشاوره

خرید قطعات یدکی خودرو

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی

تناقض در نظریه شورای عالی فنی با قانون آيين نامه معاملات دولتي و شرایط عمومی پیمان

درصد پیش پرداخت قراردادهای خرید و نصب

تفویض اختیار کمیسیون مناقصه در معاملات بزرگ

راهکار قانونی نحوه پرداخت شرایط اعلام شده در پیش فاکتور تامین کالا و بارگذاری شده سامانه ستاد ایران در استعلام خریدار دولتی

انحصار در ارزیابی کیفی

بالاخره آگهی (فراخوان ) مناقصه باید در روزنامه چاپ بشود یا خیر؟

حضور یک شرکت کننده در استعلاماینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است

آخرین پاسخ ها

با سلام و تشکر از پاسختان درست هست که از کارشناسان واحد متقاضی در کمیته فنی بازرگانی حضور دارند ولی...
سلام عقلانی است که یک یا چند نفر از کارکنان واحد متقاضی در کمیته فنی بازرگانی حضور دارند. بنابراین ...
سلام، تغییر مورد اشاره اگر در حدی باشد که به ماهیت کار خلل وارد نشود می‌تواند در زمان اجرا در قالب ج...
سلام بیش از 75 درصد برآورد پروژه که ماهیتاً قرارداد PC است و تابع شرایط عمومی قراردادهای PC...
با تشکر پس شما می فرمایید متن تاخیرات متعاقبا بررسی میشود در نامه تمدید صحیح نمی باشد اول باید تاخی...
سلام و درود - با عنایت به بند (ج) ماده 30 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، تمدید مدت پیمان از سوی کار...
سلام - چنانچه قیمت پیشنهادی بیش از قیمت پایه کارشناسی باشد، امکان تعیین برنده وجود دارد....
با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از پاسخ شما ببخشید منظورم از طرح این سوال این است که ما قرارداد مه...
برآورد حدود خدمات نظارت کارگاهی پروژه اجرایی به صورت دقیق بررسی شود. اگر در گروه معاملات بزرگ قرار م...
با تشکر از پاسخ شما افزایش 25 درصد انجام ولی بعلت عدم اتمام کار قرارداد جدید با شماور منعقد شده است ...
سلام نظر به بند یک ماده 19 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (تغییر حدود خدمات) ناظر بر بند...
باسلام و درود برآورد کلی موضوع مناقصه (موضوع جزء 4-3 بند (الف) ماده 6 آیین نامه مستندسازی مناقصات) ...
با سلام. درصورت برنده شدن در مناقصه و اعلام برنده مناقصه توسط کارفرما... آیا امکان ابطال مناقصه از س...
با سلام و احترام به نظر می رسد چون ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی ر...
با سلام و احترام به نظر می رسد چون ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی ر...