انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه 

کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

شرکتی هم در وندور باشد هم مناقصه گر باشد

افزایش مبلغ برآورد مناقصه

افزایش شدید تورم ، نرخ دلار و اقدام به تبصره 80

استناد به ماده 23 معاملات دولتی(نسخ ضمنی)

نحوه استجاره ماشین آلات شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

انتخاب مشاور جهت قرارداد پژوهشی

شرایط ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت در طول فرٱیند اجرای پروژه چیست؟

آیا به قراردادهایی که از طریق معاملات متوسط پروژه واگذار می شود تعدیل تعلق می گیرد؟

روش برگزاری مناقصه عمومی پیمانکاری با برآورد بالاتر از حد نصاب پایه یک

الزام یا عدم الزام ایران کد (شناسه ملی کالا) ؟؟؟؟؟

تغییر AVL و حذف وندور داخلی بعد از برگزاری مناقصه

نحوه خرید بلیط و اجاره اتاق در هتل

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی

آیا شخص خدمات مشاوره ای میتواند در مناقصه شرکت کند؟

تمدید مدت قرارداد نظارت

حضور همزمان دو شرکت با هیات مدیره مشترک در یک مناقصه

شرکت کارمند در مزایده خانه سازمانی

مقدار طول دوره صورت وضعیت در بخشنامه نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

تا چه درصد افزایش مبلغ قرارداد نیاز به الحاقیه و متمم نیست؟

قرارداد مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی

الزام ماده منع مداخله در مفاد قرارداد

آیا انعقاد قرارداد نظارت مشاور قبل از انعقاد قرارداد اجرایی پیمانکار منع قانونی دارد ؟

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت

الزام به خرید و استفاده از آنتی ویروس بومی

بالاترین مقام مالی دستگاه

تفسیر های مختلف در آیین نامه ارزیابی کیفی در ماده 25 مربوط به توان مالی تامین کنندگان

تعداد دفعات استفاده از تک گزینه ای در قرارداد مشاوره

مرجع پاسخگویی به ابهامات مفاد آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

تضمین نامه مکتوب بالاترین مقام دستگاه دولتی

بررسی کارشناسانه اساتید ( قانون نامه) (قراردادهای حجمی)

قرار داد صلح که بین پدر و پسر بسته شده و سرقفلی مغازه از پدر به پسر رسیده بعد از فوت پدر معتبر است وایا وراث میتوانند بر علیه این موضوع شکایت کنند

کمک های دستگاههای دولتی در تامین تجهیزات مقابله با کرونا

انتخاب مشاور با مبلغ نصاب بزرگ

پرداخت صورت وضعیت در چند قسط

ایا برای افزایش قرارداد در قالب 25 درصد نیازی به الحاقیه میباشد یا خیر

تکلیف انتشار آگهی مناقصات و مزایدات عمومی در دوره ممنوعیت انتشار روزنامه‌ها با توجه به بیماری کرونا چیست؟

آیا ارائه گواهی صلاحیت ایمنی مشمول تامین کنندگان نیز می شود؟

اخذ تخفیف از برنده اول مناقصه در مراحل مختلف مناقصه

نصاب مناقصه گران در مناقصات چه تعداد است؟

ایا مدیر کل یک اداره دولتی میتوان موتور سیکلت های از رده خارج شده ان اداره را بدون مزایده عمومی با قیمت کارشناسی به کارمندان ان اداره واگذار کند

کاهش حجم قرارداد در قالب 25%

اگر در اسناد مناقصه اشکال مهمی وجود داشته باشد

استفاده از روش سرجمع در کار غیر ساختمانی غیر عمرانی

امکان انعقاد قرارداد اجاره و یا تفاهم نامه بین شرکت دولتی با شرکت تعاونی مصرف کارکنان خود وجود دارد؟

اشکال مهم در اسناد مناقصه در زمان بازگشایی و بعد از آن

در خصوص خرد کردن معاملات

مبلغ برآوردی مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی

قرارداد حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی

نصاب معاملات و تاثیر آن بر روش انجام موارد عدم الزام چیست؟

رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصیاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است
  • صفحه :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5