کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

ضمانت نامه به نام اشخاص حقیقی در مناقصه

افزایش درصد مصالح پای کار

مشاور نظارت کارگاهی

سپرده حسن انجام تعهدات از محل مطالبات همان قراداد

تخفیف گرفتن

شکست معامله، خرد کردن یا تغییر نصاب معاملات

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

مسئولیت ارزیابی کیفی

اگر در مناقصه عمومی نوبت اول از طریق سامانه ستاد تنها یک شرکت مشارکت داشته است و کارگزار گشایش پاکت انجام داده

آیا کارفرما به صرف درج "موضوع: شرکت در مناقصه" بجای "موضوع: شرکت در فرایند ارجاع کار" در صدر ضمانتنامه می تواند ضمانتنامه را رد کند؟

فرم 7 توان مالی

جایگاه نام تجاری در خریدهای دستگاه اجرایی کجاست

تمدید مدت پیمان بابت ۲۵ درصد

نحوه امتیاز دهی در برخی آیتم های ارزیابی کیفی خدمات مشاوره

آیا مصوبه 49/152918 شورای اقتصاد کماکان معتبر است؟

عدم كسر حسن انجام كار از خدمات خودروي

رای هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص تهیه فهرست کوتاه در مناقصات عمومی

بازرسی شرکت ها

رعایت مهلت دو هفته ای در تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی در مناقصات فشرده

سلام اگر از مهلت پاسخ به نیاز یاامادگی بگذرد امکان اصلاحیه وجود دارد ازطرف کارفرما و تمدید پرداخت

تغییر در اسناد مناقصه توسط کارفرما

آیا در این مورد مناقصه باطل است یا نهاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است

آخرین پاسخ ها

سلام عرض ادب، در خصوص فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه، اگر واریز کننده شخصیت حقوقی شرکت نباشد و یکی ...
سلام در صورت ایجاد موقعیت تعارض منافع، بر اساس بخشنامه مدیریت تعارض منافع، ممنوع است....
سلام خیر - مطابق بند (ب) ماده 5 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی امکان پذیر نیست....
اگر مناقصه با پيشنهاد قيمت همراه باشد با صدور حكم انحصار مطابق با بند ط ماده ۲ توسط کمیسیون مناقصه ض...
با سلام مطابق با آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال 1394 چنانچه كالا يا ماشين آلات آماده ...
با سلام و احترام قطعات کمپرسور X که سازندگان مشابه دارند و ساخت داخل است واگر حدود 50قلم از قطعات ...
سلام در صورت تحقق شرایط انحصار در مناقصه، منعی ندارد....
چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره...
به نظر بنده خیر - اگر محتوای ضمانتنامه صادره با نمونه مصوب هیات دولت مطابقت نماید، به صرف عنوان ((ضم...
با سلام در خصوص سئوال مطرح شده متاسفانه معمولا رويه يكساني جهت انجام ارزيابي كيفي توسط دستگاههاي ...
با سلام در خصوص بحث اصلي پرسش مطرح شده قبلا جناب استاد قره داغلي نكات مبسوط ومهمي را مرقوم فرمودند...
طبق شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ می بایست در پایان مدت اولیه یا هر دوره مجاز پیمان می بایست لایحه تاخیرات ...
با سلام - در خصوص سئوال مطرح شده ميتوان ابراز داشت افزایش ۲۵ درصد مقادیر لزوماً به معنای افزایش مدت ...
با سلام - در رابطه با سئوالی که مطرح کردم اسناد و معیارهای ارزیابی کیفی فرایند انتخاب مشاور مشخص شده...