کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

عدم كسر حسن انجام كار از خدمات خودروي

تغییر در اسناد مناقصه توسط کارفرما

آیا در این مورد مناقصه باطل است یا نه

شرایط ایجاد متمم برای قرارداد خاتمه نیافته

سقف تمدید و تغییرات در خدمات مشاوره

تغییر قرارداد اصلی نسبت به پیش نویس قرارداد

برنده نمودن قیمت دوم

کدام یک از اسناد مناقصه باید به امضا خریدار می رسد؟

شکست معامله، خرد کردن یا تغییر نصاب معاملات

حداقل نصاب مناقصه گران چند بوده و چگونه تعیین می‌شود؟

تمدید پرداخت وجود دارد

سلام اگر از مهلت پاسخ به نیاز یاامادگی بگذرد امکان اصلاحیه وجود دارد ازطرف کارفرما و تمدید پرداخت

امكان عدم اخذ تضمين در تفاهم نامه

آیا به قراردادهایی که از طریق معاملات متوسط پروژه واگذار می شود تعدیل تعلق می گیرد؟

رعایت مهلت دو هفته ای در تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی در مناقصات فشرده

تغییرات در اسناد بعد از برگزاری مناقصه و اعلام پیمانکار برنده

اعلام نفر دوم در صورت پر بودن ظرفیت کاری

قانون منع مداخله کارکنان دولتی

انعقاد قرارداد بصورت انحصار

تعیین برنده مناقصه

در مناقصه یک مرحله ای، کمیته فنی از بین مناقصه گرانی که در دامنه قرار گرفتن، چند شرکت را میتواند متناسب به به کمیسیون مناقصه جهت تعیین برنده اعلام دارد؟

عضو کمیته فنی و بازرگانیاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است

آخرین پاسخ ها

سلام علیکم با توجه به اینکه در این قراردادها تضمین انجام تعهدات تا ارائه مفاصا حساب قابل آزاد سازی ...
سلام به مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) مراجعه شود. اصولاً در این نوع قراردادها، ت...
با سلام ضمن تشکر لطفا مستندات قانونی پاسخ تون رو هم معرفی بفرمائید سپاسگزارم...
با سلام به دستگاه مربوطه مراجعه کنید و ضمن ارائه مدارک در رابطه با این ادعا با بالاترین مقام مسئول...
با سلام به عقیده بنده هم تبانی صورت گرفته و قابل پیگیری هستش البته با مدارک مستدل و محکم...
باسلام و احترام بر اساس بند یک ماده 3 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، کارفرما می تواند ح...
باسلام و احترام چنانچه در قرارداد تغییر حدود خدمات مهندس مشاور به 25 درصد محدود نشده باشد، می توان ...
سلام مطابق ماده 25 قانون برگزاری مناقصات اقدام کنید....
در مواردی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نقص متن قرارداد از ابتدای زمان ثبت پیمان و یا پیش بینی از...
در مواردی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نقص متن قرارداد از ابتدای زمان ثبت پیمان و یا پیش بینی از...
با سلام بند ث ماده 16 آئین نامه خرید خدمات مشاور روش انتخاب تك گزينه اي: انتخاب تك گزينه اي روشي ا...
با سلام مطابق با تعریف بند الف در ماده 2 قانون برگزاری مناقصات - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي ت...
با سلام مواردی از آئین نامه های قانون برگزاری مناقصات که به مهر و امضای اسناد توسط مناقصه گر اشاره...
سلام مطابق بند 14-4 بخش نامه راهنمای مناقصه به شماره 95579/101 مورخ 26/05/1384 تمام صفحه ها و برگه ...