پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده

فضایی برای طرح پرسش و پاسخ‌های روزمره در خصوص برگزاری مناقصه و مزایده

تایپیک ها

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 روز قبل

عودت کارمزد سامانه تدارکات

حدود 2 هفته قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 4 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
-
حدود 1 ماه قبل
-

تضمین انجام تعهدات

حدود 1 ماه قبل

اعضای كميته فنی بازرگانی خارج از دستگاه

حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
-
  • صفحه :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4