(کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده - ویرایش دوازدهم (بهار 1403) منتشر شد

نوع قرارداد نظارت در حین ساخت تجهیزات

محاسبه تاخیر مجاز وفق بند 8 بخشنامه 5090

خدمات مشاوره با شخص حقیقی

تضمین بالاترین مقام برای زیر مجموعه شرکت دولتی امکان پذیر میباشد؟

برآورد بالا جهت شرکت در مناقصه

آيا شركت ايران خودرو مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، قانون مناقصه و مزايده ها و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مي شود؟ باتشكر

تکلیف قانونی

رفتار بانک بعد از چندین با ر مزایده ملک که هیچ گونه مشتری ندارد چگونه است؟

سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ بار مزایده یا مناقصه شود ، امکان ترک تشریفات دارد پس از ان؟؟

یک مناقصه را چند بار می توان تجدید كرد؟

مشاهده یک اشکال جزیی در اسناد در روز بازگشایی پاکات الف، ب و ج

حد نصاب

امکان اخذ وثیقه ملکی یا سفته به عنوان تضمین از اشخاص حقوقی خارجی

آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ستاد ، غیرقانونی و ناقض قوانین تجارت و رقابت تجاری داخل کشور نیست؟

عدم امکان درج نیاز در سامانه ستاد ایران

درصد پیش پرداخت قراردادهای خرید و نصب

آیا راهکاری وجود دارد در قراردادهایی که ماهیت خرید دارن بتوان پیش پرداخت بیشتری به پیمانکار داد؟

باسلام چرا نسخه الکترونیکی « ویژه قوانین و مقررات معاملاتی صنعت نفت» قابل روئیت نیست

تعداد شرکت کنندگان مزایده اجاره

نصاب شرکت کنندگان مزایده و نحوه واگذاری سه ساله

حد نصاب مناقصه گران

دلیل برگزاری مناقصه دو مرحله ایاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است

آخرین پاسخ ها

سلام وقت بخیر در تایید فرمایش جناب آقای کریمی یک پاسخ استعلام پیدا کردم که تقدیم میکنم. پاسخ ا...
سلام وقت بخیر به نظر میرسد اگر این اقدام کارفرما با اطلاع و از روی عمد باشد مشمول عنوان تدلیس (فریب...
سلام وقت بخیر درخصوص شرکت ایران خودرو یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که البته قدیمی است و برای...
قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه ...
در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ رو...
سلام خیر - تضمین در قراردادهای موضوع حقوق عمومی تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 است و ...
باسلام و احترام با توجه به اینکه چندین مرتبه مزایده عمومی برگزار شده است، به نظر تنها راهکار واگذار...
سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ ب...
سلام، موضوعیت صورتجلسه عنوان شده مشخص نیست و ضرورتی برایصورتجلسه کردن چنین موضوعی در ضوابط مشاهده ...
با سلام، در ابتدا با توجه به اینکه با سه مناقصه گر روند مناقصه را پیش بردند فرض را بر این میگیریم که...
باسلام و احترام بستگی به نوع قرارداد دارد، ممکن است قرارداد تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب...
باسلام و احترام ابتدا بفرمایید، برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده...
آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ...
ماده 24 قانون شرایط لغو یا تجدید مناقصه را برای کمیسیون مناقصه مشخص کرده است تغییرات جزئی که در ماهی...