وب اپلیکیشن قانون نامه

تمام انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه

شرکت کارمند در مزایده خانه سازمانی

انتخاب مشاور با مبلغ نصاب بزرگ

پرداخت صورت وضعیت در چند قسطاینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است