پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده

فضایی برای طرح پرسش و پاسخ‌های روزمره در خصوص برگزاری مناقصه و مزایده

  1. انجمن ها
  2. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تضمین انجام تعهدات

حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل

خرید کالای دست دوم و مستعمل در بخش عمومی

حدود 2 هفته قبل
حدود 2 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
-
حدود 4 هفته قبل
نماش 20 از 54 این پست