قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره

فضایی برای مطرح کردن پرسش‌ها و دریافت پاسخ از سوی کارشناسان در خصوص خرید خدمات مشاوره

  1. انجمن ها
  2. قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

تجديد مناقصه خريد خدمات مشاور

حدود 2 هفته قبل

اخذ تخفیف از مشاور

حدود 3 هفته قبل

ارزیابی کیفی مشاوران یک بار در سال؟

حدود 4 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل
حدود 2 ماه قبل

خدمات مشاوره ای مرحله سوم

حدود 2 ماه قبل
-
نماش 10 از 10 این پست