کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

علیرضا کریمی's Points History

دوشنبه, 10 اکتبر 2022
+0 پروفایل خود را به روز رسانی کردند.
+1 به بحث شرکت ها پاسخ دادند.
سه شنبه, 13 سبتامبر 2022
+1 به بحث عدم كسر حسن انجام كار از خدمات خودروي پاسخ دادند.
یکشنبه, 21 آگوست 2022
+1 به بحث شرایط ایجاد متمم برای قرارداد خاتمه نیافته پاسخ دادند.
شنبه, 13 آگوست 2022
+1 به بحث سقف تمدید و تغییرات در خدمات مشاوره پاسخ دادند.
+1 به بحث تغییر قرارداد اصلی نسبت به پیش نویس قرارداد پاسخ دادند.
یکشنبه, 31 جولای 2022
+1 به بحث کدام یک از اسناد مناقصه باید به امضا خریدار می رسد؟ پاسخ دادند.
+1 به بحث برنده نمودن قیمت دوم پاسخ دادند.
شنبه, 25 جون 2022
+1 به بحث آیا در این مورد مناقصه باطل است یا نه پاسخ دادند.
سه شنبه, 07 جون 2022
+1 به بحث رعایت مهلت دو هفته ای در تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی در مناقصات فشرده پاسخ دادند.
یکشنبه, 29 می 2022
+1 به بحث اعلام نفر دوم در صورت پر بودن ظرفیت کاری پاسخ دادند.
چهارشنبه, 11 می 2022
+1 به بحث انعقاد قرارداد بصورت انحصار پاسخ دادند.
+1 به بحث انعقاد قرارداد بصورت انحصار پاسخ دادند.
سه شنبه, 19 آوریل 2022
+1 به بحث برآورد بهنگام در خريد كالا و تجهيزات پاسخ دادند.
شنبه, 16 آوریل 2022
+1 به بحث قانون منع مداخله کارکنان دولتی پاسخ دادند.
دوشنبه, 14 فوریه 2022
+1 به بحث خدمات مشاور ماده 24 پاسخ دادند.
یکشنبه, 06 فوریه 2022
+1 به بحث عضو کمیته فنی و بازرگانی پاسخ دادند.
یکشنبه, 30 ژانویه 2022
+1 به بحث عدم كسر حسن انجام كار از خدمات خودروي پاسخ دادند.
سه شنبه, 04 ژانویه 2022
+1 به بحث تمدید قرارداد خرید کالا پاسخ دادند.
+1 به بحث تکرار ارزیابی کیفی پاسخ دادند.

آخرین پاسخ ها

با سلام و احترام در هر قراردادی زمان یکی از دو نقش "شرط ضمن عقد" و یا "قید" را ...
درود و احترام ، در علم حقوق گاهی اصل بر وجود است و می توان عدم را شرط نمود و گاهی هم اصل بر عدم است...
در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، امکان دریافت جریمه بیش از میزان تضامین وجود دارد....
باسلام و احترام پیشنهاد قیمت مردود و مناقصه گزار می بایست تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به مناق...
باسلام و درود مشکل قانونی ندارد. عنوان طرح می شود طرح غیر عمرانی و در خصوص بیمه، ضوابط حاکم بر طرح...
سلام در ارزیابی فنی بازرگانی پیمانکاران، مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین نامه مستندسازی مناقصات ((حداقل ...
به نظر تکلیف مناقصه محدود مشخص است و در خصوص مناقصه عمومی قانون ساکت است...
سلام عرض ادب، در خصوص فیش واریزی تضمین شرکت در مناقصه، اگر واریز کننده شخصیت حقوقی شرکت نباشد و یکی ...
سلام در صورت ایجاد موقعیت تعارض منافع، بر اساس بخشنامه مدیریت تعارض منافع، ممنوع است....
سلام خیر - مطابق بند (ب) ماده 5 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی امکان پذیر نیست....
اگر مناقصه با پيشنهاد قيمت همراه باشد با صدور حكم انحصار مطابق با بند ط ماده ۲ توسط کمیسیون مناقصه ض...
با سلام مطابق با آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب سال 1394 چنانچه كالا يا ماشين آلات آماده ...
با سلام و احترام قطعات کمپرسور X که سازندگان مشابه دارند و ساخت داخل است واگر حدود 50قلم از قطعات ...
سلام در صورت تحقق شرایط انحصار در مناقصه، منعی ندارد....
چنانچه در طول انجام فرآیند به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، فقط یک متقاضی خرید خدمات مشاوره...