کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. علی قره داغلی
  2. قانون جو قانون گرا قانون یار
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. جمعه, 28 تیر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا در ارزیابی ساده باید شرط حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه یعنی 3 و 5 را رعایت نمود؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
از آنجایی ارزیابی ساده مندرج در آیین‌نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می‌گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می‌یابد اما عده‌ای معتقدند بر اساس عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» در متن بند الف ماده 10 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، اصولاً موضوع ارزیابی کیفی مربوط به مناقصات محدود است، ولی باید گفت عبارت «برای دعوت به مناقصه محدود» ربطی به فرایند ارزیابی کیفی نداشته و اصولاً این آیین‌نامه در خصوص مناقصه محدود تصویب نشده است بلکه فقط در خصوص فرایند ارزیابی کیفی بحث می‌کند و مناقصه محدود خود دارای آیین‌نامه مستقلی است که دقیقاً همین متون در بندهای ب و پ ماده 11 آن درج شده است و نشان از بی‌دقتی تدوین‌کنندگان آیین‌نامه دارد لذا باید قائل بر آن باشیم که مراد قانون‌گذار آن است که اگر از فراخوانی که منجر به تهیه لیست کوتاه شده است خواستیم برای مناقصه محدود استفاده کنیم باید این لیست در امور فهرست بهایی شامل 5 مناقصه‌گر و در غیر آن 3 باشد.
همچنین اگر عبارت را تفسیر به این امر نماییم که با رسیدن به لیست 5 تایی یا 3 تایی، مناقصه تبدیل به مناقصه محدود می‌شود؛ باید گفت چنانچه نیاز به برگزاری مناقصه‌ عمومی دومرحله‌ای باشد؛ چون به استناد تبصره ماده 9 آیین‌نامه مستندسازی «مقررات، روش اجرا و نحوه تنظیم اسناد و استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای، طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین .. ‌شود» باید اول ارزیابی کیفی شده و بعد بازگشایی پاکت‌های مناقصه صورت پذیرد اما از سویی چون در فرایند ارزیابی کیفی به صراحت به مناقصه عمومی اشاره نشده است ناگزیر باید مناقصه را محدود برگزار کنیم. پس عملاً در هیچ حالتی نمی‌توان مناقصه عمومی خصوصاً دومرحله‌ای برگزار نمود که این امر موجب مهمل شدن تعریف مناقصه عمومی دومرحله‌ای خواهد بود که امری بعید از سوی قانون‌گذار است لذا در اینجا «مناقصه محدود» را باید در معنی عام «مناقصه» دانست.
همچنین در بند پ این ماده آمده است «دعوت‌نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه نام آن‌ها قید شده است ارسال شود» لذا این معنی به ذهن متبادر می‌شود که فقط در «مناقصه محدود» باید برای همه دعوت‌نامه ارسال شود یا اینکه شمول این ماده فقط برای مناقصات محدود است؛ اما بر اساس تبصره بند الف ماده 7 آیین‌نامه مستندسازی و موخر بودن آن (5/9/1385) نسبت به آیین‌نامه ارزیابی کیفی (16/7/1385) که اشعار دارد: «در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه به‌اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار لازم نیست.» چنین برداشتی نباید کرد و عبارت «مناقصه محدود» را باید همچنان در معنی عام «مناقصه» دانست.
علی قره داغلی-18 اردیبهشت 1397
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/1395
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
درود
به نظرم فرض اول یادداشت جنابعالی صحیح به نظر نمی رسد. چراکه اگر مراد از ارزیابی ساده شمول کلیه احکام ارزیابی کیفی به آن بود، استثنا کردن بخشی از ارزیابی ها به عنوان ارزیابی ساده موضوعیت نداشت و یا موارد استثنا را به صراحت مشخص می نمود. از آنجا که در ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی حکم بر استثنا شدن معاملات کمتر از نصاب تعیین شده از ارزیابی کیفی است، لذا از کلیه احکام این آیین نامه هم مستثنی است.
علاوه بر این به نظر می رسد حدود تعیین شده ماده ۱۰ این نامه، جهت جلوگیری از اعمال نظر سخت گیرانه مناقصه گزار و حذف مناقصه گران لحاظ شده و در فرض مناقصه عمومی بدون ارزیابی کیفی در نصاب تعیین شده، با درج آگهی فراخوان مناقصه گزار کمترین نقش را در تعیین تعداد شرکت کنندگان در مناقصه خواهد داشت.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام و احترام
جناب قره‌داغی عزیز، در ارزیابی ساده موضوع ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی، در خصوص کارهای پیمانکاری به کنترل صلاحیت اکتفا می‌شود. مستحضر هستید که داشتن صلاحیت مناقصه‌گر را وارد لیست بلند می‌کند اما ارزیابی کیفی مناقصه‌گری را که در لیست بلند قرار دارد از لیست بلند به لیست کوتاه وارد می‌کند. به عبارت دیگر فرآیند ارزیابی کیفی ما را از بین مناقصه‌گران صلاحیت‌دار (در کارهایی که گواهی صلاحیت را سازمان صادر می‌کند، لیست بلند لیست سازمان است) متقاضی با معیارهای تعیین شده ارزیابی، به لیست کوتاه می‌رساند در حالیکه در ارزیابی ساده، لیست کوتاه معنا ندارد و فقط کنترل می‌کنیم که مناقصه‌گر در لیست بلند سازمان قرار داشته باشد.
بنابراین به نظر حقیر، از ارزیابی ساده موضوع ماده ۱۱ می‌شود تلقی مناقصه بدون ارزیابی کیفی را داشت و چنانچه در شرایط مناقصه داشتن گواهینامه صلاحیت در پایه... در رشته... ) قید شود کفایت می‌کند.
موضوع بعدی اینکه، از‌ نامه رئیس مجلس مبنی بر ملغی‌الاثر بودن اصلاحیه ماده ۱۱، تلقی ملغی‌الاثر شدن ماده ۱۱ و حذف ارزیابی ساده را داشتید. در این‌خصوص باید عرض کنم، که اصلاحیه از جهت منوط نمودن ارزیابی ساده به تشخیص مناقصه‌گزار، ملغی‌الاثر شده است و نظر به اینکه تشخیص مناقصه‌گزار در استفاده از ماده ۱۱ در آیین‌نامه ارزیابی کیفی جایگاهی ندارد و عبارت "به تشخیص مناقصه‌گزار" در اصلاحیه آمده است، موضوع نامه رئیس مجلس مصوبه اصلاحیه ماده ۱۱ می‌باشد و خود ماده ۱۱ همچنان پابرجاست.
در این ارتباط اگر بنا دارید که بفرمایید که آیین‌نامه ارزیابی کیفی، آیین‌نامه است و قانون نیست و مجلس به استناد اصل ۱۳۸ مغایرت با قانون را کنترل می‌کند، بنابراین نامه رئیس مجلس به مغایرت ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزیابی کیفی با قانون برگزاری مناقصات اشاره دارد، باید عرض کنم که اولا در نامه عطف به مصوبه اصلاحیه تهیه شده است و ثانیا در قانون برگزاری مناقصات تشخیص مناقصه‌گزار در انجام دادن یا ندادن ارزیابی کیفی جایگاهی ندارد.
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

سلام وقت بخیر در تایید فرمایش جناب آقای کریمی یک پاسخ استعلام پیدا کردم که تقدیم میکنم. پاسخ ا...
سلام وقت بخیر به نظر میرسد اگر این اقدام کارفرما با اطلاع و از روی عمد باشد مشمول عنوان تدلیس (فریب...
سلام وقت بخیر درخصوص شرکت ایران خودرو یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که البته قدیمی است و برای...
قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه ...
در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ رو...
سلام خیر - تضمین در قراردادهای موضوع حقوق عمومی تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 است و ...
باسلام و احترام با توجه به اینکه چندین مرتبه مزایده عمومی برگزار شده است، به نظر تنها راهکار واگذار...
سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ ب...
سلام، موضوعیت صورتجلسه عنوان شده مشخص نیست و ضرورتی برایصورتجلسه کردن چنین موضوعی در ضوابط مشاهده ...
با سلام، در ابتدا با توجه به اینکه با سه مناقصه گر روند مناقصه را پیش بردند فرض را بر این میگیریم که...
باسلام و احترام بستگی به نوع قرارداد دارد، ممکن است قرارداد تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب...
باسلام و احترام ابتدا بفرمایید، برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده...
آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ...
ماده 24 قانون شرایط لغو یا تجدید مناقصه را برای کمیسیون مناقصه مشخص کرده است تغییرات جزئی که در ماهی...