1. محمد محمدی
  2. قانون جو
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. شنبه, 29 تیر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
با توجه به موخر بودن آئين نامه های قانون مناقصات ، بعضي از مواد آن از نظرنگارش با قانون مغايرتهايی دارد كدام ملاك عمل مي باشد؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای (ویرایش سوم)
شماره 158764/94 مورخ: 13/7/1394
بندهای
8-1-1. اگر m≤115باشد، در این صورت مناقصه‌گرانی که دارای شاخص مالی بزرگتر از B=1.25m باشند (در صورت وجود) به عنوان قیمت غیرمتعارف (فاقد توجیه مالی) حذف می‌شوند.
8-1-2. اگر m>115باشد، در این صورت مناقصه‌گرانی که دارای شاخص مالی بزرگتر از B=1.10m باشند (در صورت وجود) به عنوان قیمت غیرمتعارف (فاقد توجیه مالی) حذف می‌شوند.


پاسخ های برای این پرسش وجود دارد اما شما مجاز به دیدن پاسخ ها نیستید
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)