1. علیرضا کریمی
  2. پرسش و پاسخ قراردادها
  3. چهارشنبه, 16 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
منظور از چارچوب موضوع قرارداد چیست؟
مثال : قراردادی با موضوع انجام مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) مخزن 5000 متر مکعبی آبرسانی شهر گلبهار ابلاغ شده است. حال آیا کارفرما می تواند انجام مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) مخزن آبرسانی شهر گلمکان را به مشاور واگذار نماید؟
تحلیل و استنباط :
به استناد ماده 3 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره و بند 3 ذیل ماده 190 قانون مدنی، کارفرما می تواند خدمات مهندس مشاور را در چارچوب موضوع قرارداد تغییر، افزایش یا کاهش دهد. بنابراین امکان الحاق خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شهر گلمکان به موضوع قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی شهر گلبهار وجود ندارد.


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)