1. فرزام
  2. پرسش و پاسخ قراردادها
  3. پنج شنبه, 14 شهریور 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
همانگونه که می دانید افزایش یا کاهش مبلغ قراردادهای عمرانی بر اساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا حد 25 درصد مجاز است.
آیا این موضوع قابل تعمیم به قراردادهای غیر عمرانی ( مثلاً خرید تجهیزات ) نیز می باشد.
اگر نه. افزایش یا کاهش مقادیر کار در کارهای غیر عمرانی به چه ترتیبی بایدانجام شود؟
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
باید در مفاد قرارداد ماده ای تحت عنوان تغییرات مقادیر کار پیش بینی شود و بر اساس ماده 10 قانون مدنی، مفاد قرارداد نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، نافذ است.
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)