وب اپلیکیشن قانون نامه

تمام انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه

  1. علی قره داغلی
  2. قانون جو قانون گرا قانون یار
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. شنبه, 20 مهر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند؟
آیا دبیر کمیسیون می‌تواند به عنوان عضو کمیته فنی معرفی گردد؟
آیا عضو کمیته فنی بازرگانی بعد از ابلاغ و برگزاری مناقصه می‌توانند انصراف دهد و دیگر عضو نباشد؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
در حقوق عمومی ابتدا باید مسؤولیت اشخاص طبق قانون مشخص گردد و بعد از وی کار بخواهیم در غیر این صورت اعمال انتسابی به او فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل است.
براساس اصل‏ 141 قانون اساسی: رییس‌جمهور، معاونان‏ رییس‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏، جز شرکت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.
و بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.10.11؛ شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
و بر اساس تبصره 2 همین قانون؛ منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود.
بنابراین اعضای کمیسیون مناقصات با توجه به تعریف «کمیسیون» [گروهی از افراد که برای انجام دادن وظیفه خاصی تعیین شده‌اند - مجمعی که جهت تحقیق و مطالعه درباره طرحی یا مسأله‌ای تشکیل گردد] حتی اگر دارای سمت دیگری در دستگاه اجرایی خود باشند بر اساس تبصره 3 مذکور چون کمیسیون به نوعی جزء «شوراها» محسوب می‌گردد و در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های شغل سازمانی خود می‌باشند ممنوعیتی متصور نیست ولیکن پرداخت حقوق مستقل به آنان ممنوع است.
اما به نظر می‌رسد عضویت در کمیته فنی بازرگانی شغل دیگر محسوب ‌گردد زیرا براساس تعریف خود قانون برگزاری مناقصات «کمیته فنی بازرگانی؛ هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر‌عهده می‌گیرد» و تعریف کلمه کمیته [هیأتی از افراد که برای رسیدگی، پژوهش، اقدام یا تهیه گزارش در مورد کاری تعیین می‌شود، کارگروه؛ مأخوذ از فرانسوی اجتماع اعضای انتخاب شده در یک مجمع یا مجلس که برای مطالعه و بررسی امر خاصی صورت می‌گیرد] افراد خبره کمیته فنی بازرگانی لزوماً به جهت ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی خود به عضویت در کمیته انتخاب نمی‌شوند و امکان انتخاب آنها از بیرون سازمان نیز برای این وظایف وجود دارد، لذا شغل جدید محسوب می‌گردد، بنابراین اعضای کمیسیون مناقصه نمی‌توانند به عضویت کمیته فنی بازرگانی درآیند حتی اگر حقوق هم نگیرند.
در خصوص دبیر کمیسیون مناقصات نیز وضع بر همین منوال است و به نظر خود آن باید به عنوان یک پست سازمانی و شغل مستقل در نظر گرفته شود.
در خصوص انصراف یک عضو کمیته هم چون تعداد حداقل سه نفر برای کمیته فنی بازرگانی برهم می‌خورد؛ ابتدا بایستی جایگزین آن فرد مشخص شده و سپس جابه‌جایی انجام گردد زیرا در غیر این صورت نظرات و آرای کمیته وجاهت قانونی خود را از دست خواهد داد.
علی قره‌داغلی -25/4/1393 – بازنشر 20/7/1398
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/2162
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام و احترام
به نظرم موارد مطروحه در خصوص کمیته فنی بازرگانی نیاز به بازنگری دارد:
1) با استدلال مطرح شده کمیته فنی بازرگانی نیز هیات است و به مفهوم شورا اگر نزدیک تر از کمیسیون نباشد دور تر نیست.
2) شغل محسوب شدن عضویت در کمیته فنی بازرگانی مشروط بر امکان تعریف شرح خدمات تمام وقت و مستمر خواهد بود که در عمده شرکت ها و سازمان ها میسر نیست.
3) هرچند ممکن است انتخاب اعضای کمیته ارتباطی به شغل و سمت آنها نداشته باشد (از این جهت می تواند مشابه نماینده مدیر عامل در کمیسیون مناقصه باشد) لیکن عموما در انتخاب اعضای کمیشیون علاوه بر رزومه شخص ارتباط شغلی آنها نیز مد نظر قرار می گیرد.
4) اینکه امکان انتخاب اعضای کمیته از خارج از سازمان وجود دارد، موید شغل بودن عضویت در کمیته نمی تواند باشد.
5) تنها اگر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه یک نفر به عنوان مقام مجاز تعیین تعضای کمیته معرفی شود و تعداد کارهای قابل ارجاع در سال بصورت تمام وقت و مستمر باشد می توان انتظار داشت که یک شغل به عنوان رئیس یا دبیر کمیته فنی بازرگانی تعریف شود.
6) اینکه اعضای کمیسیون بهتر است مستقل از اعضای کمیته باشند نکته حائز اهمیتی است لیکن اولا این موضوع در خصوص دبیر کمیسیون (که عموما عضو کمیسیون نیست) صادق نبوده و دوما در برخی سازمان ها ممکن است تعداد مناقصات و نیز تعداد افراد صاحب صلاحیت برای عضویت در کمیسیون و کمیته بسیار کم باشند و لذا نمی توان حکم کلی در این خصوص داد.
با تشکر
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)