کتابخانه دیجیتال (کتاب قابل جستجو)

ورود به سامانه قانون‌نامه 

نسخه الکترونیک کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (پاییز 1400) منتشر شد

  1. علی قره داغلی
  2. قانون جو قانون گرا قانون یار
  3. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  4. جمعه, 26 مهر 1398
  5.  اشتراک از طریق ایمیل
منظور از تغییر نصاب معامله عمومی یا جرم و تخلف شکست معاملات عمومی چیست؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات «مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.» که این تغییر نصاب، در عمل با تعابیری همچون خرد کردن معامله یا شکست معامله به کار می‌روند که نامگذاری خاصی برای این عمل غیر قانونی است، لذا برای کشف مراد قانون‌گذار به بررسی موارد ذیل می‌پردازیم:
1- مفهوم کلمه «تلقی»
«تلقی» در لغت به معنی ملاقات و پذیرفتن چیزی یا دریافتن و ادراک کردن است؛ لذا می‌توان گفت «تلقی عرف» یعنی پذیرش عرف، پس اگر از دید متولیان و متخصصین یک امر که در واقع سازندگان عرف آن موضوع می‌باشند مجموعه‌ای، واحد تلقی شود؛ واحد است و قابل خرد شدن نیست اما چنان‌چه از دید این جامعه عرفی متولی و متخصص که می‌تواند رویه قبلی و یا جاری یک دستگاه متولی (البته زمانی که هیچ مستندی برای آن کار وجود نداشته باشد الا رویه اجرایی)، یا نظرات تخصصی کارشناسان امور مالی، فنی، حقوقی و ... باشد؛ این مجموعه قابل تفکیک شدن به مجموعه‌های کوچک‌تر باشد باید نظر آن‌ها را پذیرفت و این کار را خرد کردن و پایین بردن نصاب معاملات به نصاب پایین‌تر به حساب نیاورد. البته اگر تفکیک اقلام منجر به تغییر نصاب معامله نگردد ایرادی بر آن وارد نخواهد بود.
از سویی با توجه به بند «ی» ماده 5 اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه اگر معاملات کوچک و متوسط از از خرد کردن معاملات بزرگ حادث شده باشد قابلیت رسیدگی در آن هیأت را خواهند داشت.
2- نیازها و هزینه‌های مستمر
مطابق ماده 44 آیین‌نامه معاملات دولتی: «بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در ‌موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد، در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به این‌گونه خدمات دارند و طبق تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می‌شود. بهای خدمات فوق در غیر موارد‌ مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل ‌تأدیه خواهد بود».
لذا خرید خدمت از نوع هنری، صنعت‌گری، بسته‌بندی (مستظرفه) و‌ کارشناسی که به صورت مستمر مورد نیاز دستگاه‌ها می‌باشد باید با تعرفه مبتنی بر قانون یا مصوب هیات وزیران یا تأیید وزیر یا رئیس موسسه دولتی باشد که با تصویب قانون برگزاری مناقصات و ذکر موارد استثناء کمی جای بحث خواهد داشت.
در ماده 51 قانون محاسبات عمومی نیز به هزینه‌های مستمر اشاره شده است و اذعان دارد «در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند...» که آیین‌نامه‌ای هم در این خصوص برای شرایط استفاده از آن در سال 68 به شماره 9۵6۷/39۲6/۵6 به تصویب رسیده است.
3- خریدهای مقطعی در طول سال
در خصوص خریدهای مقطعی جزء جزء در طول سال توسط یک دستگاه اجرایی نیز باید گفت مطابق ماده 40 آیین‌نامه معاملات دولتی «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند» لذا چنانچه پیش‌بینی ممکن باشد دیگر نمی‌توان استدلالی برای خرید مقطعی ارایه نمود. پس برای خریدهای مقطعی وجود گزارش توجیهی مبنی بر نیاز فوری به آن کالا یا خدمات از سوی واحد متقاضی در همان زمان یا در صورت فوری نبودن گزارش عدم نیاز سایر واحدهای دستگاه مستند به استعلامات درون سازمانی یا برنامه‌ریزی سالانه دستگاه مورد نیاز است.
مجازات شکست معاملات با احراز سوء نیت کارکنان و مدیران متخلف 1 تا 5 سال انفصال از خدمت مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا 6 ماه تا 5 سال حبس به علاوه جبران خسارت وارده در صورت اثبات تدلیس مستند به ماده 599 همان قانون و یا تنبیهات اداری مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله: اخطار کتبی، توبیخ کتبی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل مقام یا بازخرید خدمت خواهد بود.
علی قره‌داغلی- 26 مهر 1398
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/2175
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
برای سازمانی در سر فصل های متفاوت بودجه و واحد های متفاوت یک کالا پیش بینی شده است
با توجه به نیاز واحد کالا خریداری شده آیا این خرد کردن در نظر گرفته میشود؟
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
برای سازمانی در سر فصل های متفاوت بودجه و واحد های متفاوت یک کالا پیش بینی شده است
با توجه به نیاز واحد کالا خریداری شده آیا این خرد کردن در نظر گرفته میشود؟

بند 3 را مطالعه نمایید.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
باسلام خدمت اساتید محترم
آیا سازمانی که نیاز مدام به مصالح عمرانی دارد اما به دلایل مشکلات مالی توانایی خرید مصالح در قالب معاملات عمده (بزرگ)ندارد وبه صورت مقطعی در صورت تامین ریالی اقدام به خریدمصالح ازطریق معامله متوسط در قالب استعلام مینماید آیا تخلف صورت گرفته ؟
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
ممنونم از جناب قره داغلی ؛ کتاب شما معرف این محفل بود و بسیار خوشحالم ؛ این مطلب بسیار کمک کننده بود
آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتان
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
سلام. آیا می توان خرید یک کالای یکسان را در یکسال طی چند مناقصه انجام داد؟ با توجه به قیمت های متفاوت در هر مناقصه ایا از مصادیق شکست معامله محسوب می شود؟
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام
مطابق با تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصب‌های فوق نباید با تفکیک
اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام و احترام
قطعات کمپرسور X که سازندگان مشابه دارند و ساخت داخل است واگر حدود 50قلم از قطعات دستگاه یادشده که تقاضای فصلی در یک زمان 5 میلیارد تومان باشد ولی دستگاه تقاضا کننده بیاید و تقاضا را به چند قسمت تبدیل کند که تعدادتقاضا به 14 عدد و مبلغ آنها از یک میلیارد پایین تر شود و خرید متوسط شوند و در خرید متوسط از شرکتها ی عین هم (برای همه تقاضا ها از 6 شرکت استعلام بعمل آید و سازندگان در پرونده ها تکراری باشند) شرکت نصاب محسوب می شود یا نه
با تشکر
09173380388
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

سلام وقت بخیر در تایید فرمایش جناب آقای کریمی یک پاسخ استعلام پیدا کردم که تقدیم میکنم. پاسخ ا...
سلام وقت بخیر به نظر میرسد اگر این اقدام کارفرما با اطلاع و از روی عمد باشد مشمول عنوان تدلیس (فریب...
سلام وقت بخیر درخصوص شرکت ایران خودرو یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که البته قدیمی است و برای...
قراردادهاي پيمانكاري اساساً در حين اجرا و انجام عمليات، با توجه به خطا در طرح اوليه، اشتباه در تهيه ...
در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت:مطابق بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان کارفرما مکلف است ظرف مدت ۱۰ رو...
سلام خیر - تضمین در قراردادهای موضوع حقوق عمومی تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 است و ...
باسلام و احترام با توجه به اینکه چندین مرتبه مزایده عمومی برگزار شده است، به نظر تنها راهکار واگذار...
سوال مهم ** آیا برگزاری تشریفات به مبلغ پروژه هم بستگی دارد؟ مثال یک پروژه بالای ۵٠ میلیارد اگر ٣ ب...
سلام، موضوعیت صورتجلسه عنوان شده مشخص نیست و ضرورتی برایصورتجلسه کردن چنین موضوعی در ضوابط مشاهده ...
با سلام، در ابتدا با توجه به اینکه با سه مناقصه گر روند مناقصه را پیش بردند فرض را بر این میگیریم که...
باسلام و احترام بستگی به نوع قرارداد دارد، ممکن است قرارداد تابع آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب...
باسلام و احترام ابتدا بفرمایید، برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده...
آیا استفاده‌ از شروطی نظیر پیمانکار / تامین کننده حتما باید بومی شهر یا استان خاصی باشد ، در سامانه ...
ماده 24 قانون شرایط لغو یا تجدید مناقصه را برای کمیسیون مناقصه مشخص کرده است تغییرات جزئی که در ماهی...