1. داود زاهد
  2. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  3. جمعه, 18 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا در قانون حداقل زمان جهت ارائه تضمین انجام تعهدات درج شده است؟ در ماده 27 آیین‌نامه معاملات دولتی هفت روز کاری درج گردیده، لیکن در پی نوشت ماده 21 قانون مناقصات آمده است که مهلت ارائه تضمین انجام تعهدات نباید از 15 روز کمتر باشد. حال اگر کارفرما در اسناد مناقصه و ابلاغ برنده مناقصه مدت 10 روز کاری پیش بینی کرده باشد و پیمانکار نتواند ظرف ابن مدت نسبت به ارائه تضمین اقدام نموده و درخواست تمدید زمان نماید، آیا کارفرما میتواند مدت زمان را تمدید کند یا باید طبق بند ب ماده 21 قانون تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکار را ضبط نماید؟
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
مطابق عبارت ذیل جدول شماره 3 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی مصوب 94 ((مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.)) بنابراین مهلت مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات تابع مهلت تعیین شده در اسناد ارجاع کار است و چنانچه مناقصه گر برابر مهلت تعیین شده در اسناد ارجاع کار نسبت به ارایه تضمین انجام تعهدات اقدام ننماید، به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات، تضمین مناقصه وی ضبط می گردد.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام و احترام
1-مطابق مواد 5،6و 7 آیین نامه تضمین معاملات دولتی ، "مهلت های مناقصه گر برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود . "
2-مطابق بند ی ماده 2 قانون ،مناقصه گزار حداکثر تا پایان مهلت اعتبار پیشنهادها (حداکثر شش ماه) باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید .

3- از دو بند بالا استنباط می شود که مهلت ارائه تضمین انجام تعهدات حداکثر تا پایان مهلت اعتبار پیشنهاد ها می باشد .

4- با توجه به اینکه کارفرما جهت استمرار فعالیتها و استفاده از بودجه مصوب نیاز به شروع سریع موضوع مناقصه دارند معمولا" مهلت کمتر از مدت مقرر در بند سه در اسناد درج می نمایند . (معمولا" ده الی بیست روز )

5- در صورت درج مدت معین در اسناد ارجاع کار ، مناقصه گر موظف به ارائه تضمین در مهلت تعیین شده می باشد . و در صورت عدم ارائه تضمین در مهلت مقرر ، یکی از شروط ارجاع کار انجام نگردیده و پیشنهاد ارائه شده باطل بوده و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی ضبط گردد .
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)