انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه 

کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

  1. داود زاهد
  2. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  3. جمعه, 18 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
آیا در قانون حداقل زمان جهت ارائه تضمین انجام تعهدات درج شده است؟ در ماده 27 آیین‌نامه معاملات دولتی هفت روز کاری درج گردیده، لیکن در پی نوشت ماده 21 قانون مناقصات آمده است که مهلت ارائه تضمین انجام تعهدات نباید از 15 روز کمتر باشد. حال اگر کارفرما در اسناد مناقصه و ابلاغ برنده مناقصه مدت 10 روز کاری پیش بینی کرده باشد و پیمانکار نتواند ظرف ابن مدت نسبت به ارائه تضمین اقدام نموده و درخواست تمدید زمان نماید، آیا کارفرما میتواند مدت زمان را تمدید کند یا باید طبق بند ب ماده 21 قانون تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکار را ضبط نماید؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
آیا مدت 7 روز مهلت ارایه ضمانت‌نامه مذکور در ماده 27 آیین‌نامه معاملات دولتی نسخ شده است؟
این بند اذعان داشته تا پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌ها باید قرارداد منعقد گردد و چون حکم در خصوص مناقصه‌گزاران است این مورد تکلیف دستگاه‌ها است ولی در بند «ب» همین ماده و بند «ی» ماده 2 حکم به مشخص کردن زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و چون تکلیف دستگاه‌ها در این بند مشخص شده پس تعیین زمان انعقاد قرارداد از سوی مناقصه‌گران باید در اسناد و توسط مناقصه‌گزار تعیین شود شاهد این مدعا متن ذیل جدول 3 آیین‌نامه تضمین سال 94 می‌باشد که اشعار دارد «مهلت‌های مناقصه‌گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه‌گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهاد‌ها است» لذا مهلت 7 روزه مندرج در ماده 27 منسوخ می‌باشد. سازمان مدیریت هم در نامه شماره 161502 مورخ 16/12/1393 نیز این مورد را تایید کرده است.
این مهلت حداقل باید چقدر باشد؟ اصولاً نباید از 15 روز کاری کمتر باشد زیرا مطابق ماده 25 همین قانون هر یک از مناقصه‌گران حق اعتراض به اجرا نشدن موادی از قانون را به بالاترین مقام دستگاه دارند و دستگاه هم نهایتاً باید ظرف 15 روز کاری رسیدگی‌های لازم را انجام دهد لذا اگر برنده تعیین شده اعتراضی داشته باشد باید بتواند از این حق خود استفاده نماید زیرا بعد از انعقاد قرارداد شکایت وی مطابق بند د ماده 6 قانون اساسنامه قابل رسیدگی در هیات نخواهد بود و اگر در مهلتی کمتر از 15 روز مجبور به انعقاد قرارداد و ارایه تضمین باشد قبل از پایان مهلت پاسخگویی دستگاه محکوم به ضبط تضمین شرکت در مناقصه‌اش خواهد شد. پس در مهلت‌های کمتر از 15 روز نوعی تضاد در حقوق طرفین ایجاد خواهد شد.
علی قره داغلی
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
مطابق عبارت ذیل جدول شماره 3 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی مصوب 94 ((مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.)) بنابراین مهلت مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات تابع مهلت تعیین شده در اسناد ارجاع کار است و چنانچه مناقصه گر برابر مهلت تعیین شده در اسناد ارجاع کار نسبت به ارایه تضمین انجام تعهدات اقدام ننماید، به استناد بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات، تضمین مناقصه وی ضبط می گردد.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
با سلام و احترام
1-مطابق مواد 5،6و 7 آیین نامه تضمین معاملات دولتی ، "مهلت های مناقصه گر برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود . "
2-مطابق بند ی ماده 2 قانون ،مناقصه گزار حداکثر تا پایان مهلت اعتبار پیشنهادها (حداکثر شش ماه) باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید .

3- از دو بند بالا استنباط می شود که مهلت ارائه تضمین انجام تعهدات حداکثر تا پایان مهلت اعتبار پیشنهاد ها می باشد .

4- با توجه به اینکه کارفرما جهت استمرار فعالیتها و استفاده از بودجه مصوب نیاز به شروع سریع موضوع مناقصه دارند معمولا" مهلت کمتر از مدت مقرر در بند سه در اسناد درج می نمایند . (معمولا" ده الی بیست روز )

5- در صورت درج مدت معین در اسناد ارجاع کار ، مناقصه گر موظف به ارائه تضمین در مهلت تعیین شده می باشد . و در صورت عدم ارائه تضمین در مهلت مقرر ، یکی از شروط ارجاع کار انجام نگردیده و پیشنهاد ارائه شده باطل بوده و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی ضبط گردد .
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

با سلام و تشکر از پاسختان درست هست که از کارشناسان واحد متقاضی در کمیته فنی بازرگانی حضور دارند ولی...
سلام عقلانی است که یک یا چند نفر از کارکنان واحد متقاضی در کمیته فنی بازرگانی حضور دارند. بنابراین ...
سلام، تغییر مورد اشاره اگر در حدی باشد که به ماهیت کار خلل وارد نشود می‌تواند در زمان اجرا در قالب ج...
سلام بیش از 75 درصد برآورد پروژه که ماهیتاً قرارداد PC است و تابع شرایط عمومی قراردادهای PC...
با تشکر پس شما می فرمایید متن تاخیرات متعاقبا بررسی میشود در نامه تمدید صحیح نمی باشد اول باید تاخی...
سلام و درود - با عنایت به بند (ج) ماده 30 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، تمدید مدت پیمان از سوی کار...
سلام - چنانچه قیمت پیشنهادی بیش از قیمت پایه کارشناسی باشد، امکان تعیین برنده وجود دارد....
با عرض سلام و خسته نباشید و ممنون از پاسخ شما ببخشید منظورم از طرح این سوال این است که ما قرارداد مه...
برآورد حدود خدمات نظارت کارگاهی پروژه اجرایی به صورت دقیق بررسی شود. اگر در گروه معاملات بزرگ قرار م...
با تشکر از پاسخ شما افزایش 25 درصد انجام ولی بعلت عدم اتمام کار قرارداد جدید با شماور منعقد شده است ...
سلام نظر به بند یک ماده 19 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (تغییر حدود خدمات) ناظر بر بند...
باسلام و درود برآورد کلی موضوع مناقصه (موضوع جزء 4-3 بند (الف) ماده 6 آیین نامه مستندسازی مناقصات) ...
با سلام. درصورت برنده شدن در مناقصه و اعلام برنده مناقصه توسط کارفرما... آیا امکان ابطال مناقصه از س...
با سلام و احترام به نظر می رسد چون ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی ر...
با سلام و احترام به نظر می رسد چون ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، پژوهشگاه ها و دانشگاه های دولتی ر...