1. شفیعی
  2. پرسش و پاسخ آزاد مناقصه مزایده
  3. سه شنبه, 29 مرداد 1398
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
سلام.یک مناقصه را چند بار می توان تجدید كرد؟آيا منعی برای تكرار از لحاظ تعداد وجود دارد؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
اصولاً نیاز دستگاه باید در سریعترین زمان ممکن مرتفع گردد والا ممکن است با اهمال یا تفریط موجب ورود ضرر به منافع و وجوه عمومی شویم که خود براساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم است. لذا پس از 2 یا 3 بار تجدید اساسی (یعنی از مرحله انتشار آگهی) امکان اجرای ماده 27 یعنی ترک تشریفات موجود است. برخی مواقع نیز با تغییر اسناد که از موجبات لغو مناقصه است می توان در مناقصه‌ای جدید متقاضیان را ترغیب به شرکت در مناقصه نمود.
همچنین بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری «... در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان، از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد» لذا علی‌رغم برگزاری مناقصه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در آن (با توجه به شرایط مندرج در اسناد مناقصه و ....) نبوده است. در این موارد با آنکه برگزاری مجدد مناقصه امکان‌پذیر است قانون‌گذار اجازه داده است بدون تجدید مناقصه با تأیید سازمان برنامه و بودجه موضوع از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شود. بنابراین حکم این ماده در مقام تخصیص یا تقیید حکم مقرر در ماده 27 نبوده بلکه موجب توسعه حکم ماده 27 به موارد برگزاری مناقصه و عدم مراجعه متقاضیان گردیده است زیرا از موارد تجدید مناقصه «کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه» است که شامل عدم مراجعه متقاضی نیز می‌شود. (برگرفته ازنظر شماره: 9094/132285 مورخ: 23/9/1388 معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
نظر شما را به مطالعه و بررسی بند "ط" ماده 2 قانون برگزاری مناقصات،مواد 7 و 10آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، جلب میکنم
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)