انتشارات فصلنامه قانون نامه از جمله کتاب قوانین و مقررات مناقصه و مزایده و کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره در یک سامانه نرم افزاری که با تمام دیوایس ها چه گوشی موبایل چه کامپیوتر سازگاره!!

ورود به سامانه قانون‌نامه 

کتاب قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

  1. صابر رضواني
  2. کارشناسان مناقصه مزایده
  3. شنبه, 15 آذر 1399
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
با سلام اگر در مناقصه ای تنها یک مناقصه گر ارایه قیمت نماید می توان طبق بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات پاکت مناقصه گر را باز نمود ؟
پاسخ پذیرفته شده
علی قره داغلی
استاد مدرس
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
نحوه برخورد با یک پاکت پیشنهاد قیمت باقیمانده در مناقصه
اصولا در مناقصه با توجه به باب مفاعله در زبان عربی حتما ۲ نفر و بیشتر باید حضور داشته باشند و وقتی یک نفر حاضر می گردد بر اساس بند ط ماده ۲ قانون تکلیف روشن شده و نام آن انحصار گذاشته شده است
ولی با توجه به اینکه در آیین نامه ارزیابی کیفی فیلتر دیگری به فرایند مناقصه افزوده شده است و آنهم تهیه لیست کوتاه است در آنجا اول باید تعداد متقاضیان صالح برای حضور در فرایند ایجاب استخراج گردد که برای امور فهرست بهایی در بار اول باید حداقل ۵ و در امور غیر فهرست بهایی ۳ متقاضی شود ولی اگر نشده یکبار تجدید گردیده و در بار دوم با حداقل ۲ متقاضی صالح می توان به فرایند اخذ ایجاب ورود کرد
و اگر به یکی رسید در همانجا می توان بدون حتی اخذ ایجاب حکم به انحصار داده و با وی وارد مذاکره شد
اما بحث جایی اختلافی می شود که تعداد متقاضیان صالح بیشتر از ۲ است ولی در هنگام بررسی ایجاب ها یکی باقی می ماند
در اینجا با توجه به اصل رعایت نفع برتر عمومی از سوی کارگزار دولتی (یعنی توجه به صرفه و صلاح) چون رقابت در قیمت که بیشترین اهمیت را در مناقصه دارد رخ نداده است باید برای رعایت غبطه دستگاه تلاش شود از قیمت پیشنهادی کاسته شود وگرنه کارگزاران متهم به جرم اهمال خواهند شد و از سویی با توجه به اینکه در فرایند مناقصات اجازه ای به کارگزار برای اخذ تخفیف داده نشده مگر در حالت انحصار (و موارد ترک تشریفات و عدم الزام) پس اگر از طرف تخفیف اخذ شود فرد متهم به اعمال زور و جرم اخذ زیاده بر قانون ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد لذا برای رفع این مورد باید در اسناد درج گردد که در صورت باقی ماندن تنها یک پاکت ج سالم در فرایند مناقصه یا باقی ماندن یک متقاضی در هر مرحله از گشایش پاکتها از نظر دستگاه اجرای با توجه به وحدت ملاک از بند ط ماده ۲ قانون انحصار رخ داده و از مناقصه خارج شده و طی مذاکره با تنها باقیمانده به ادامه فرایند ارجاع کار ادامه داده خواهد شد
و اگر چنین شرطی در اسناد گذاشته نشود مناقصه گزاران بهتر است با استناد به بند الف ماده ۲۴ قانون مبنی بر کم بودن نصاب مناقصه گران از حد معقول (یعنی ۲ بر اساس معنی خود کلمه مناقصه) نسبت به تجدید اقدام نمایند و در مرتبه بعدی حتما شرط پیش گفته را در اسناد اعمال کنند تا دچار دور و تسلسل نشوند.
۴ اسفند ۱۳۹۹
مرجع ها
  1. https://t.me/aliqarahdaghli/2439
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
باسلام و درود
هر چند که مطابق جزء 2 بند (ط) ماده 2 قانون مناقصات در موارد انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله انحصار تحقق یافته ولیکن در دستگاه اجرایی ما بر اساس نظریه اداره کل بازرسی استان برای یک مرتبه مناقصه تجدید و در مرتبه دوم حتی با یک پیشنهاد امکان مذاکره و عقد قرارداد وجود دارد.
پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
البته سوال این است که آیا باید پاکت قیمت گشایش شود یا بدون گشایش پاکت وارد مذاکره شویم. لطفا اساتید پاسخ دهند.
ضمنا مطابق آیین نامه ارزیابی کیفی حداقل مناقصه گران از خروجی ارزیابی کیفی همان 5 در کارهای فهرست بهایی و 3 در کارهای دیگر است. اگر شرکت کنندگان کمتر بود در مرحله ارزیابی کیفی که مسلم است خروجی ارزیابی کیفی هم کمتر از 5 یا سه است باید ارزیابی را تجدید کرد یا اگر خروجی ارزیابی هم کمتر از این اعداد بود یکبار دیگر تجدید می شود و با همان تعداد ( بیش از یک نفر) وارد مناقصه خواهیم شد. در اینجا اگر یک شرکت کننده بود انحصار شکل می گیرد. ارزیابی کیفی هم حتما الزام است. (مطابق ماده 9 قانون مناقصات)
جهت یادآوری:
ماده ۱۰- حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست كوتاه
الف- حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱- پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
۲- سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات.
ب- در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار مي‌شود و در غير اين صورت، طبق جزء (۲) بند «ط» ماده (۲) قانون، تأمين‌كننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند «الف» ماده (۲۹) قانون انجام مي‌شود.
سوالات مهم. اگر مطابق ماده فوق انحصار شکل گرفت آیا باید ارزیابی کیفی انجام شود و در این صورت اگر امتیاز حداقل کسب نشد چه باید کرد؟
اگر سه شرکت کننده در بار دوم پیشنهاد دادند ولی فقط یک نفر حداقل امتیاز را کسب کرد چه باید کرد. با دو نفر اول مناقصه برگزار شود یا با همان نفر اول وارد مذاکره شد.
اگر امتیاز دو نفر اول هم از حداقل امتیاز کمتر بودند و نفر سوم هم داشتیم چه باید کرد؟
به طور کلی عبارت حداقل در ( حداقل دو مناقصه گر که ....) چه معنی دارد؟ مبهم است عبارت.
خواهشمند است اساتید نظر دهند.
بخش انتهایی به عنوان سوال جدید در سامانه طرح گردید: انحصار در ارزیابی کیفی
  • صفحه :
  • 1


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
عکس یا فایل مورد نظر خود را با کلیک بر روی دکمه آپلود - بارگزاری نمایید - فرمت های پشتیبانی شده : gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• وارد کردن • حذف Upload Files (Maximum File Size: 3 MB)

Sharing your current location while posting a new question allow viewers to identify the location you are located.

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

آخرین پاسخ ها

سلام - لطفا در رابطه با عبارات ((برآورد ارجاع پیمان)) و ((برآورد واقعی)) بیشتر توضیح دهید تا امکان م...
با سلام، به نظر میرسد در حالتی که در روند انتخاب مشاور به حد نصاب نرسیدیم، برخلاف ارزیابی پیمانکاران...
با سلام، ضمن تشکر از مشارکتتان، موردی که است متاسفانه این راهکار ضمن دارا بودن تالی فاسد در فرایندها...
در رابطه با موضوع مورد بحث بد نیست جزء 2 بند (پ) ماده 23 آیین نامه ارزیابی کیفی پیمانکاران را مورد ب...
با سلام، در صورت تایید عدم امکان تامین از طریق مناقصه توسط بالاترین مقام دستگاه، طبق بند ز ماده 29 ق...
سلام، ضمن عنایت به نظر سایر عزیزان، ممنوعیت عنوان شده برای کارهای حجمی می باشد، نه خدمات مهندسی ، که...
با سلام، ضمن تشکر از مشارکت در بحث، لطفا در مورد راهکاری برای حداقل رساندن و یا حذف رویه اشتباهی که ...
با سلام، در خصوص مورد 1 : با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر درصد بخش تامین تجهیزات نسبت به کل مب...
با سلام، مقایسه دو مجموعه کمیسیون مناقصه و ادارات کل استانی، از نظر ساختار سازمانی مقداری داراری تفا...
با سلام و احترام برخلاف نظرات فوق، بند ج ماده 29 ناظر به مواردی است که در دامنه 25% قانونی کارهای ج...
سلام - دو راهکار به ذهن می رسد : اول - کارفرما با مدیریت سامانه ستاد مکاتبه کند و با مسولیت خود نسب...
سلام ، مبلغ استعلام بهاء بابت تامین متریال یا کالا معادل 235 میلیون تومان در ردیف معاملات متوسط می ب...
چند سوال مرتبط ✳️ سوال 1- منظور از «دو مناقصه‌گر که دارای بالاترین امتیاز می‌باشند» در بند ب ماده 1...
نحوه برخورد با یک پاکت پیشنهاد قیمت باقیمانده در مناقصه اصولا در مناقصه با توجه به باب مفاعله در ز...
با سلام با توجه به اصلاحیه جدید هیات دولت بعد از ایراد مجلس موضوع انتشار آگهی در روزنامه‌ها به روال...